Alle indlæg af MKOP

De Sydfynske Alper

Svanninge Bakker er sammen med Svanninge Bjerge og Sollerup Skov det største sammenhængende skov- og naturområde på Fyn.

Højdedragene i Svanninge Bakker er dækket af overdrev – en naturtype, som er i stærk tilbagegang i hele Europa.

Overdrev har typisk har været brugt til græsning. På overdrev gror mange forskellige græsser og urter, og mange dyrearter trives her. I Svanninge Bakker er det åbne overdrev med masser af plante- og dyrearter begyndt at vende tilbage, efter at træerne er fældet.

Hestebakken er en skråning, som vender mod syd. Den har altid været afgræsset og aldrig hverken pløjet, sprøjtet eller gødsket. Derfor er overdrevet her særligt rigt på arter. På Hestebakken vokser mere end 125 arter af græsser og urter foruden laver, mosser og svampe.

Alle fem danske krybdyrarter – markfirben, alm. firben, stålorm, snog og hugorm – lever på Hestebakken.

Kilde: Naturstyrelsen.dk


De åbne, storslåede landskaber var et yndet motiv for guldalderens malere. Her blev “Aftenleg i Svanninge Bakker” af Syberg.

Drama i elefantgræsset

En søndag midt i februar ser jeg pludselig en fugl ligge i bedet ved elefantgræsset. Vingerne er spredt ud og den ligger helt stille – har Monty været på spil eller er det katten?

Pludselig bevæger den sig! Det er en spurvehøg. Jeg er straks klar over hvad der sker, den har taget en af vores spurve, som daglig kommer i haven for at spise.

SONY DSC

Spurven, som jeg endnu ikke kan se, har forsøgt at gemme sig i elefantgræsset. Spurvehøgen forsøger at få den ud derfra og umiddelbart ser det ud til den har i klo i den stakkels spurv.

SONY DSC

Til sidste lykkedes det spurvehøgen at få spurven, som jeg når at se som en skovspurv, fri af græsset og få taget livet af den.

Inden den letter fra haven, kigger spurvehøgen dog triumferende på mig!

Jeg tænker – ok du skal jo også have mad og haven er fuld af skovspurve, god appetit 🙂

SONY DSC

Tidlig julegave

Årets første julegave

Efter vi i flere år har overvejet: hvor, hvilket og hvordan, har vi den 24. maj givet hinanden årets første julegave: et drivhus.

Placering er besluttet, skal erstatte vores gamle pergola. Både fordi den på ingen måde er en skønhed i haven, men også fordi man herfra har det flotteste view over haven og kan nyde solnedgangen på en kølig sommeraften.

Pergola

Helios

Efter mange overvejelser, besøg på forskellige udstillinger og i privat haver, læsning af diverse anmeldelser, har vi besluttet os for et Helios drivhus fra Pavillon Danmark.

24. maj bestilte vi drivhuset, men da vi er gået ind i høj sæsonen, betyder det desværre der er ca. 10 ugers leveringstid 🙁
Men omvendt giver det vores entreprenør tid til at få lave bunden og gulv til drivhuset – mere om det senere.

Forberedelser

Før bestillingen af drivhuset er der gjort diverse forberedelser. Inden vi endelig besluttede placering, har vi fået tjekket byggeregulativer, servituter og byggelinier.

Desuden har det været nødvendigt at fjerne noget af “skoven”. Den store hvidtjørn måtte indskrænkes lidt og så var det tid til at komme af med det store grantræ ved gavlen.

Grantræet var stort, men desværre ikke længere så flot – er gået ud i toppen. Fjernelse af træet vil også give os mere have, der kan bruges til andet end skyggeplanter, og det bliver der behov for nu drivhuset kommer 🙂

2016-05-17 21.12.43

Da træet var temmelig stor og stod meget tæt på huset, valgte vi at få hjælp til at pille det ned. De lokale træfældere: Skoventreprenøren blev valgt til opgaven, og det var en ren fornøjelse.
Træet blev taget ned i stykker, først alle grene og derefter stammen bid for bid. De lavede også beskæringen af hvidtjørnen og da de var færdige kunne man ikke se de havde været der – bort set fra at træet var væk 🙂 Ingen beskadigede planter omkring stedet og ingen savsmuld – super flot arbejde.

2016-05-18 08.26.03

Stig gør klar til at fjerne sidste bid. Vi har valgt at beholde ca 2m af stammen, til fuglehus og til en klatrehortensia.