De Sydfynske Alper

Svanninge Bakker er sammen med Svanninge Bjerge og Sollerup Skov det største sammenhængende skov- og naturområde på Fyn.

Højdedragene i Svanninge Bakker er dækket af overdrev – en naturtype, som er i stærk tilbagegang i hele Europa.

Overdrev har typisk har været brugt til græsning. På overdrev gror mange forskellige græsser og urter, og mange dyrearter trives her. I Svanninge Bakker er det åbne overdrev med masser af plante- og dyrearter begyndt at vende tilbage, efter at træerne er fældet.

Hestebakken er en skråning, som vender mod syd. Den har altid været afgræsset og aldrig hverken pløjet, sprøjtet eller gødsket. Derfor er overdrevet her særligt rigt på arter. På Hestebakken vokser mere end 125 arter af græsser og urter foruden laver, mosser og svampe.

Alle fem danske krybdyrarter – markfirben, alm. firben, stålorm, snog og hugorm – lever på Hestebakken.

Kilde: Naturstyrelsen.dk


De åbne, storslåede landskaber var et yndet motiv for guldalderens malere. Her blev “Aftenleg i Svanninge Bakker” af Syberg.